Aeracja – potocznie zwaną napowietrzaniem – stosuje się przynajmniej 4-6 razy w roku.
Zabiegi tego typu poprawiają stosunki powietrzno-wodne w podłożu, a tym samym
przyczyniają się do polepszenia stanu trawników (masa korzeni traw zwiększa się, a darń trawnika wyrównuje).
Ponadto po zastosowaniu tych prac wyraźnie zwiększa się zdolność darni do efektywnego wykorzystania składników pokarmowych, czy wody.
Systematyczne napowietrzanie trawników o charakterze sportowym przyczynia się do:
• obniżenia strat wynikających z nadmiernego wyparowywania wody z gleby,
• efektywniejszego działania nawozów,
• podniesienia średniej temperatury gleby w strefie korzeniowej,
• zwiększenia elastyczności trawnika,• zwiększenia zdolności regeneracyjnych.A1-aeracja

Pogoda
Mazowsze
°
Weather from OpenWeatherMap


Marwell