Boisko sportowe w trakcie użytkowania wymaga uzupełnienia braków murawy poprzez tradycyjne dosianie, „wklejenie” łatki z trawy z rolki bądź też stosując najefektywniejszą metodę dosiewu wgłębnego.
Podsiewacz jak sugeruje nazwa jest kombinacją wszystkich kroków niezbędnych do siewu trawnika w jednym przejeździe: wertykulacja/aeracja i wysiew nowych nasion trawy
oraz wałowanie (wałowanie powoduje przykrycie nasion w rowkach, dzięki czemu nie są narażone na zniszczenie, co powoduje zwiększenie szans kiełkowania i prawidłowego wzrostu).

 A2-dosiew

Pogoda
Mazowsze
°
Weather from OpenWeatherMap


Marwell